Pozytywny początek na euro

0 27

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę Edka na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji. W tym czasie notowania ukształtowały przedział wahań o rozpiętości około 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka na poziomie cenowym 1,1920. Był to moment, po którym na wykresie zaczęli dominować sprzedający. Po dwóch sesjach amerykański dolar zdecydowanie umocnił się w stosunku do europejskiej waluty.

Wzrosty na EURUSD

EURUSD H1

W dniu dzisiejszym widzimy kontynuację ostatniej tendencji wzrostowej. Rynek podąża w kierunku północnym i zbliża się do kluczowej strefy oporu. Opieramy się tutaj na listopadowych maksimach, które ukształtowane zostały na poziomie 1,1920. Kluczowa będzie obserwacja formacji świecowych jaki będą generowane w okolicach strefy podażowej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.