Na Daxie zarysowuje się konsolidacja

0 20

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować wycenę DE30 od pierwszych sesji wrześniowych. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego maksimum, które ukształtowane zostało na poziomie cenowym 13 465 punktów.

Wskazany kurs był początkiem dynamicznej wyprzedaży na niemieckim rynku akcyjnym. W przeciągu dwóch sesji notowania zanurkowały o ponad 700 punktów i wyznaczyły minimum po kursie 12 750 punktów. Opisana fala spadkowa stanowi dla nas ciekawą alternatywę pod wyznaczenie horyzontalnego oporu.

DE30 w konsolidacji

DAX M30

Wspomniana strefa podażowa obejmuje mierzenie Fibonacciego 78,6%. Obejmuje ona zakres cenowy 13 300 – 13 315 punktów. Pomimo wcześniejszych prób wybicia górą poziom został utrzymany i pozostaje górnym ograniczeniem dla kupujących.

W przypadku targetu dla krótkich pozycji musimy się odnieść do mierzenia FE100 na podstawie korekty pędzącej AB=CD. Strefa popytowa oznaczona została niebieskim kolorem po kursie 13 050 punktów.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.