Jakie jest prawdopodobieństwo na utrzymanie tego wsparcia?

0 18

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę rynkową w wymiarze ostatnich kilku tygodni. Lewa strona wykresu rozpoczyna się od lokalnego minimum, które wyznaczone zostało na poziomie cenowym 104,10. Był to jednocześnie moment przełomowy dla kupujących, którzy zaczęli dominować na wykresie.

Główny swing wzrostowy widoczny na poniższym wykresie budowany był przez pierwszą połowę sierpnia. Notowania w tym czasie wzrosły o blisko 300 pipsów. Biorąc pod uwagę możliwą dynamikę Ujka, przedstawiany wynik jest umiarkowany.

Harmonia na Ujku

USDJPY H4

Czwartkowa sesja europejska rozpoczyna się od retestu strefy popytowej 104,75. Jest to poziom, który bazuje na szerokim układzie harmonicznym Gartleya, a więc z zachowaniem schematu XABCD. W takim przypadku wyznaczamy punkt “B” na wysokości mierzenia Fibonacciego 61,8% oraz punkt “D” na wysokości mierzenia Fibonacciego 78,6%.

Na tą chwilę obserwujemy budujące się formacje świecowe H1/H4, które powinny rozstrzygnąć o naszym zaangażowaniu w długie pozycje. W analizowanej strefie szukamy oczywiście formacji objęcia hossy lub klasycznych “młotów”.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.