Dalsza wyprzedaż amerykańskiego dolara

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale dziennym. Oznacza to, że każda pojedyncza świeca prezentuje zmienność rynkową w 24-godzinnym ujęciu. Pozwala to zaprezentować szeroki przedział czasowy, który obejmuje ostatnie kilka miesięcy.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w połowie marca od szczytu na poziomie cenowym 4,3100. Od tego momentu kapitał “uciekał” od amerykańskiego dolara na wielu płaszczyznach. Zyskuje więc również polska waluta, która zdecydowanie umacnia się do USD.

Nowe minima na PLNie

USDPLN D1

W sierpniu wydawać się mogło, iż rynek wygeneruje pokaźną korektę wzrostową. Zdecydowanie zabrakło jednak sesji kontynuacyjnych, a notowania pogłębiają obecnie tegoroczne minima. Wiąże się to z dzisiejszym naruszeniem okrągłego poziomu cenowego 3,6600.Otwiera to przestrzeń do dalszych spadków z technicznym targetem 3,6000. Wskazana strefa popytowa opiera się na dwóch mierzeniach zewnętrznych: szerokie 127,2% fibo oraz lokalne 161,8% fibo.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.