Szybki swing na EURUSD

0 27

Poniższy wykres przedstawia notowania głównej pary walutowej na interwale 1-godzinowym. Prezentowany przedział czasowy rozpoczyna się w drugiej połowie sierpnia od dołka po kursie 1,1710. Wtedy to zapoczątkowana została fala wzrostowa, która stanowi podstawę dla scenariusza harmonicznego.

Pod koniec drugiego tygodnia sierpnia ukształtowany został wierzchołek fali wzrostowej. Na tej podstawie dokonujemy mierzenia Fibonacciego w zakresie 1,1710 – 1,1965.

Nowy schemat na Edku

EURUSD H1

Dzisiejsza sesja dynamicznie realizuje falę BC, która prezentowana była w porannym przeglądzie video. Na piątkowej sesji europejskiej widzimy wyraźne umocnienie amerykańskiego dolara, które przykłada się na spadki głównej pary walutowej. Rynek jest coraz bliżej punktu D formacji harmonicznej Gartleya na poziomie cenowym 1,1760. Potwierdzeniem dla horyzontalnej strefy popytowej jest szerokie mierzenie FE100 na korekcie pędzącej.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.