DAX przed spadkowym wybiciem

0 8

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX z perspektywy interwału 1-godzinowego. Przedział czasowy w jakim została ujęta analiza obejmuje ostatni miesiąc notowań. Wykres zapoczątkowany jest wierzchołkiem w okolicach okrągłej strefy cenowej 13 300 punktów.

Wspomniane maksimum było punktem zwrotnym dla rozwinięcia korekty spadkowej. Ostatni tydzień lipca przyniósł dynamiczne spadki wyceny DAX-a, który osiągnął minimum w rejonie 12 250 punktów. Opisana fala spadkowa znajduje zastosowanie w obecnym scenariuszu technicznym.

Kolejny test DAXa

DAX H1

Opór na wykresie 1-godzinowym ukształtowany został na poziomie cenowym 13 080 punktów. Mamy tam głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo z przytoczonej fali spadkowej. Utrzymanie strefy podażowej okazało się dynamiczne i zdecydowane. Rynek tylko raz zdołał naruszyć kierunkowy poziom oporu.

Dużo większa presja widoczna jest na poziom wsparcia 12 800 punktów. Kluczowa biegunowość, która utrzymuje tą strefę popytową powinna został zanegowana w najbliższych godzinach. Możemy mieć wygenerowany sygnał spadkowy w przypadku trwałego zamknięcia spadkowych formacji świecowych poniżej wsparcia.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.