Podwójny schemat na EURUSD

0 24

Poniższy wykres EURUSD rozpoczyna się od dwóch sesji na zakończenie lipca. Rynek budował wtedy lokalny swing wzrostowy i wyznaczył wierzchołek na poziomie cenowym 1,1910. Interwał 1-godzinowy pokazuje z dość dużą szczegółowością kształtowanie się poszczególnych emocji w ujęciu lokalnym.

Szerokie mierzenie FE100 obejmuje układ na korekcie pędzącej. Zakładając równość odcinków AB=CD możemy wyznaczyć strefę popytową na okrągłym poziomie cenowym 1,1700. Odnosząc się do interwału 4-godzinowego na EURUSD możemy szukać ukształtowania formacji podwójnego dna w oparciu o zakończenie fali AB.

Edek na overbalance

EURUSD H1

Na kształtowanym odcinku CD możemy wyznaczyć lokalne overbalance. W ramach największej korekty lokalnej, powstaje scenariusz ze strefę oporu na poziomie cenowym 1,1830. Poranne umocnienie amerykańskiej waluty oddala nas od górnej podstawy prostokąta. W przypadku nowego minimum lokalnego należy zaktualizować położenie prostokąta OB, aby górna podstawa wyznaczyła rzeczywistą rozpiętość korekcyjną.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.