Orbex: Sroda 12.08.20

0 12

Duża korekta na metalach szlachetnych, przyciąga uwagę inwestorów nie mniej niż ostatnie wzrosty. Korzystając z szerokiego interwału sesyjnego wyznaczamy docelowy pułap dla schematu korekcyjnego na złocie. Dziś sprawdzamy również jak radzi sobie Tesla i jakie poziomy cenowe powinniśmy mieć na uwadze.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.