Dwie zapory cenowe na EURUSD

0 17

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować wycenę głównej pary walutowej w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Wykres startuje bowiem od czwartkowej sesji amerykańskiej.

Widoczna wycena EURUSD rozpoczyna się od minimum w okolicach 1,1770. Jest to poziom lokalnego dołka, z którego wygenerowane zostały obecne wzrosty. Wierzchołek w lokalnym trendzie wzrostowym został ukształtowany podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej. Jest to poziom cenowy (1,1930), który wykorzystamy do scenariusza korekcyjnego.

Wsparcie na EURUSD

EURUSD M15

Biorąc pod uwagę klasyczny układ korekcyjny trójfalowy, możemy tutaj wyznaczyć korektę pędzącą AB=CD. Będzie to to scenariusz ze strefą popytową na poziomie cenowym 1,1875. Jest to pierwszy poziom docelowy dla notowań głównej pary walutowej , który znajduje się około 25 pipsów od obecnej wyceny.

W przypadku dużo większych spadków EURUSD, wykorzystujemy mierzenie Fibonacciego z całego swingu wzrostowego. Silne mierzenie wewnętrzne 61,8% fibo pokrywa się na wykresie z strefą wyraźnej biegunowości. Wskazana strefa wsparcia to poziom cenowy 1,1825.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.