Decydujący moment na głównej parze walutowej

0 19

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD. Rynek głównej pary walutowej prezentowany jest z perspektywy interwału 1-godzinowego. Pozwala to przedstawi kurs głównej pary walutowej na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji.

Maksimum z przedstawionego okresu czasowego wyznaczone zostało na poziomie cenowym 1,1915. Przytoczony szczyt stanowi podstawę dla scenariusza harmonicznego na głównej parze walutowej. Pomiaru dokonujemy na całej fali spadkowej, która kształtowana była w drugim tygodniu sierpnia. W ten sposób uzyskujemy precyzyjne strefy cenowe, jakie powinny być rozgrywane na tej parze walutowej.

Rozstrzygający moment na Edku

EURUSD H1

Wtorkowe otwarcie sesji europejskiej przynosi zwiększoną zmienność na technicznym poziomie oporu. Wskazywana strefa podażowa opiera się na punkcie D formacji harmonicznej Nietoperza. Dodatkowe potwierdzenie poziomu 1,1890 stanowi zewnętrzne mierzenie 127,2% fibo z największej korekty spadkowej. Obecnie czekamy na ukształtowanie się kolejnych formacji świecowych na interwale 30-minutowym oraz 1-godzinowym.

START TRADING

or practice on DEMO ACCOUNT

Trading CFDs Involves high risk of loss

Leave A Reply

Your email address will not be published.