Forex Trading Library

Złoto pomiędzy technicznymi poziomami

0 114

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 75 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od ustanowienia lokalnego szczytu. Na zakończenie trzeciego tygodnia czerwcowego, notowania powędrowały w okolice kursu 2370 dolarów za uncję.

GOLD H1

Obecna sytuacja na wykresie złota, bazuje na dwóch scenariuszach technicznych. Od dołu poprowadzona została horyzontalna strefa popytowa po kursie 2319 USD. W ostatnim czasie notowania aż trzykrotnie przetestowały ten obszar. Od góry bazujemy na mierzeniu Fibonacciego 61,8% Odnosimy się tutaj do wyceny 2340 USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.