Forex Trading Library

Czy SP500 utrzyma pozytywny sentyment?

0 62

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 330 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowej, na której rynek osiągnął dołek po cenie 5190 punktów. Wraz z rozpoczęciem czerwca tendencja na amerykańskim SP500 uległa odwróceniu.

SP500 H4

Obecnie jesteśmy po kilku wzrostowych tygodniach. Siła popytu jednak powoli słabnie. Zarysowała nam się strefa popytowa, która jest precyzyjnie respektowana przez rynek. Mam tutaj na myśli poziom cenowy 5446 punktów. Jest to strefa powyżej, której sentyment pozostaje mocno pozytywny. W przypadku załamania się notowań na południe, będziemy brać pod uwagę mierzenie FE100 i szeroki poziom wsparcia ~ 5365 punktów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.