Forex Trading Library

Rekordowe notowania USDJPY

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy handlowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Zakończenie korekty spadkowej i zmiana kierunku miało miejsce wraz z końcem ubiegłego roku. Od tamtej pory panuje duży optymizm wśród kupujących USD.

USDJPY D1

Obecny schemat należy do grona średnioterminowych. Mamy tutaj bowiem przykład szerokiej strefy podażowej, która opiera się na wierzchołku z przełomu kwietnia i maja bieżącego roku. Rynek testuje już okolice okrągłego oporu 160,00. Bieżący tydzień powinien być decydujący dla wyznaczonego scenariusza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.