Forex Trading Library

Druga okazja na GBPUSD?

0 92

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 90 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2700. Kolejne godziny upłynęły w ramach umacniania się amerykańskiej waluty. Notowania GBPUSD osiągnęły lokalne low podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej.

GBPUSD M30

Bieżący scenariusz opiera się na wewnętrznych mierzeniach Fibonacciego. Pierwsze z nich to współczynnik 38,2% po kursie 1,2647. Tam też zlokalizowany jest najbliższy opór dla notowań. Rynek już raz przetestował tą strefę, jednak wygląda na to, że zobaczymy dziś jeszcze jedno podejście. W przypadku wyhamowania i podażowych formacji świecowych, warto rozważyć krótkie pozycje.

Leave A Reply

Your email address will not be published.