Forex Trading Library

Ograniczone zasięgi na GOLD

0 73

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w momencie zakończenia korekty spadkowej. Kurs złota osiągnął wtedy poziomy poniżej okrągłego 2300 dolarów za uncję. Sytuacja ta nie utrzymała się jednak zbyt długo.

GOLD H4

Obecny scenariusz techniczny jest mocno zawężony. Opieramy się na dwóch mierzeniach, które wyznaczają nam górne i dolne ograniczenie. Poziom popytowy bazuje na szerokim współczynniku 78,6% fibo po kursie 2314 dolarów za uncję. Strefa oporu wynika z mierzenia korekcyjnego FE100 po cenie 2353 USD.

Leave A Reply

Your email address will not be published.