Forex Trading Library

Głębokie tąpnięcie na USDJPY

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 410 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego, po którym notowania zeszły poniżej bariery 154,00. Dynamika spadków została utrzymana na odreagowaniu, które trwało przez kolejnych kilka sesji.

USDJPY H1

Obecnie na tapecie mamy głębokie mierzenia Fibonacciego. Do tego scenariusza dokładamy szeroki pomiar korekcyjny FE100. Całość składa nam się na silny poziom wsparcia, a więc FE100 + 78,6% fibo. Odnosimy się tutaj do wyceny 154,50.

Leave A Reply

Your email address will not be published.