Forex Trading Library

Głębokie wsparcie na GOLD

0 93

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od tendencji spadkowej. W ten sposób notowania złota osiągnęły najniższy pułap od kilku tygodni. Kurs metalu znalazł się bowiem wyraźnie poniżej bariery 2300 dolarów.

GOLD H4

Obecny scenariusz oparty jest na mierzeniu Fibonacciego 78,6%. Mamy tutaj poziom popytowy, który odnosi się do wyceny 2314 USD. Sesja azjatycka znaczenie przybliża nas do realizacji wskazanego układu technicznego. Poziom może zostać zaksięgowany jeszcze w poniedziałkowe przedpołudnie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.