Forex Trading Library

Jak głęboka może być korekta na giełdach?

0 68

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 420 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego z początku drugiej połowy kwietnia. Od tego momentu obserwowaliśmy wyraźny spadek awersji do ryzyka i transfer kapitału na rynku akcyjne.

SP500 H4

Końcówka maja to okres realizacji zysków na giełdach. W przypadku amerykańskiego SP500 widoczna korekta jest narazie dość skromna. Zgodnie z mierzeniem Fibonacciego (38,2%), pierwszy poziom popytowy znajduje się na wysokości 5188 punktów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.