Forex Trading Library

Czy Ujek zmieni kierunek?

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 315 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 157,70. Była to jednocześnie najwyższa wycena tej pary walutowej od mniej więcej czterech tygodni. Przełom maja i czerwca to wyraźna zmiana kierunku na spadkowy i wyznaczenie swingu, który posłuży nam do bieżącej analizy.

USDJPY H1

Notowania w ramach ostatnich wzrostów układają się w schemat, który pozwala nam wyznaczyć strukturę XABCD. Rynek jest już bardzo blisko strefy podażowej, która bazuje na głębokim współczynniku Fibonacciego 88,6%. Mamy tutaj poziom oporu po kursie 157,35.

Leave A Reply

Your email address will not be published.