Forex Trading Library

Coraz bliżej wybicia na DAXie

0 103

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1500 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwających na DAXie wzrostów. Tym samym notowania w połowie maja wyznaczyły kolejny rekord.

DAX H4

Obecnie obserwujemy budowanie korekty spadkowej, którą można zarysować w kanał cenowy. Dolne ograniczenie stanowi poziom mierzenia 50% po kursie 18380 punktów. Górne ograniczenie poprowadzone zostało po opadających wierzchołkach. Zakres wahań zawęża się i to oczywiście, że jesteśmy coraz bliżej do wybicia w jednym z dwóch możliwych kierunków.

Leave A Reply

Your email address will not be published.