Forex Trading Library

Czy trend na SP500 zostanie utrzymany?

0 46

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego SP500 na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 320 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od zakończenia korekty spadkowej. Patrząc na oddalony wykres, można stwierdzić, że SP500 jest w nieustającym trendzie wzrostowym, z mniejszymi lub większymi przerwami.

SP500 H4

Ostatnie wzrosty możemy scharakteryzować poprowadzoną linią trendu. Kurs amerykańskiego indeksu znajduje się obecnie w ciekawym punkcie technicznym. Mamy tutaj linię trendu wzrostowego oraz mierzenie korekcyjne. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 5460 pkt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.