Forex Trading Library

Czy to już szczyt na USDJPY?

0 55

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwających na Ujku wzrostów. Amerykański dolar dość szybko stanął na nogi po tąpnięciu z przełomu kwietnia i maja.

USDJPY H4

Obecny tydzień to pasmo wzrostowych sesji. Notowania są już bardzo blisko głębokiego mierzenie wewnętrznego 88,6% fibo. Tam też zlokalizowana jest aktualna strefa oporu po cenie 159,23. Układ ten jest raczej średnioterminowy i wymaga większej cierpliwości. Na tą chwilę czekamy jak ukształtują się kolejne świece 4-godzinowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.