Forex Trading Library

Ujek w korekcie spadkowej

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 215 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Wycena amerykańskiego dolara w stosunku do japońskiego jena systematycznie rośnie w drugiej połowie maja.

USDJPY H1

Obecny scenariusz techniczny opiera się przede wszystkim na mierzeniu korekcyjnym FE100. Wskazana strefa popytowa została oznaczona oczywiście kolorem zielonym. Mamy tam też wyraźną biegunowość obszaru, oraz poprzednie dołki. Odnosimy się tutaj do wyceny 156,66.

Leave A Reply

Your email address will not be published.