Forex Trading Library

Jak głęboka będzie ta korekta na DAX?

0 82

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 900 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu wzrostowego. W ramach tych wzrostów rynek osiągnął historyczne maksimum, które wyniosło 18920 punktów.

DAX H4

Na rynkach akcyjnych nadal widoczny jest zdecydowany optymizm. Korekta na niemieckim indeksie po raz drugi zbliża się do strefy popytowej, która oparta jest na mierzeniu Fibonacciego 38,2%. Wskazane wsparcie odnosi się do wyceny 18508 punktów. Warto zwrócić uwagę na siłę obecnej wyprzedaży i wyczekać dobrego sygnału potwierdzającego ewentualne odreagowanie na północ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.