Forex Trading Library

Złoto w strefie popytowej

0 24

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 63 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia lokalnego low. Był to okres mniej więcej połowy stycznia. Druga część miesiąca upłynęła pod znakiem wyraźnej dominacji kupujących.

GOLD H4

Bieżąca sytuacja techniczna bazuje na współczynniku Fibonacciego 61,8%. Notowania są coraz bliżej wyznaczonej strefy popytowej. Odnosimy się tutaj do wyceny 2026 dolarów za uncję złota. Na ostatnich formacjach świecowych powoli widać wzrost zaangażowania kupujących. Czekamy jednak na solidne potwierdzenie do otwarcia pozycji długiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.