Forex Trading Library

Ujek na górnym ograniczeniu

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 850 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wyznaczenia dołka cenowego w okolicy 140,25. Był to jednocześnie okres końca 2023 roku. Doskonale widzimy więc tutaj zależność, kiedy to istotne zmiany w kalendarzu przynoszą się na kierunki wykresów.

USDJPY H4

Bieżąca wyceny USDJPY skupia się na poziomie podażowym 148,60. Jest to już trzecie podejście w te rejony technicznie i z każdym kolejnym prawdopodobieństwo utrzymania strefy spada. Świeca z otwarcia sesji azjatyckiej stanowi obecnie pierwszy sygnał spadkowy. Czekamy jednak na więcej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.