Forex Trading Library

Zewnętrzny opór na DAXie

0 109

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1100 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od zakończenia korekty spadkowej. Wtedy to notowania osiągnęły pułap 16350 punktów i rozpoczęły rajd na północ.

DAX H4

Bieżąca wycena niemieckiego indeksu przekroczyła barierę 17400 punktów. Tam też znajduje się strefa podażowa, która bazuje na zewnętrznym mierzeniu 161,8% fibo. Odnosimy się tutaj do wyceny 17410 punktów. Notowania cały czas poruszają się w okolicy wyznaczonego oporu co daje szansę na zajęcie pozycji po atrakcyjnym kursie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.