Forex Trading Library

Wybicie na USDJPY?

0 76

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 320 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 147,60. Po tym fakcie na rynku pojawił się silny popyt na amerykańskiego dolara. W bardzo szybkim tempie rynek wyznaczył widoczne high.

USDJPY H4

Od drugiej połowy lutego notowania Ujka poruszają się w kanale cenowym. Jest to przedział o rozpiętości mniej więcej 125 pipsów. Ostatnie godziny przyniosły wiele ciekawych rozstrzygnięć. Notowania przetestowały górne ograniczenie i dynamicznie powędrowały na południe. Tym samym osiągamy właśnie poziom wsparcia, który bazuje na mierzeniu FE100 ~ 149,60.

Leave A Reply

Your email address will not be published.