Forex Trading Library

Fala wzrostowa na Dow Jones

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu Dow Jones na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1800 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od trendu horyzontalnego z wyznaczeniem lokalnego low. Był to początek drugiej połowy stycznia, w której rozpoczął się obecny swing wzrostowy.

Dow Jones H4

Obecnie rynek naruszył już barierę 39000 punktów. Zielonym kolorem oznaczona została strefa ZZB stanowiąca wsparcie dla notowań. Zaznaczony obszar odnosi się do wyceny 38740 punktów. Dla utrzymania wiarygodności trendu, istotne będzie utrzymanie poprowadzonej tam linii trendu, która oznaczona jest kolorem niebieskim. Widzimy, że do tej pory udawało się precyzyjnie na nią reagować.

Leave A Reply

Your email address will not be published.