Forex Trading Library

Czy uda się uratować ten poziom?

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 930 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego 140,25. Wraz z nowym rokiem znacznie wzrósł popyt na amerykańskiego dolara. Trend wzrostowy przebijał kolejne współczynniki Fibonacciego, aż dotarł do tych głębokich.

USDJPY H4

Aktualnie obserwujemy, że kurs testuje szeroki poziom podażowy ~ 149,40. Mamy tam pułap mierzenia 78,6% fibo. W tej sytuacji liczymy jednak na wyraźny wzrost dynamiki. Na tą chwilę notowania bez większej reakcji poruszają się w wyznaczonej strefie. Jedynie szybki sygnał spadkowy może uratować ten poziom techniczny.

Leave A Reply

Your email address will not be published.