Forex Trading Library

Wsparcie na mierzeniu 50%

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 240 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego z pierwszej sesji listopadowej. Był to jednocześnie moment zmiany tendencji rynkowej, w której kapitał zaczął przenosić się do europejskiej waluty.

EURUSD H1

Piątkowy poranek przynosi tam przełomowy moment na wykresie EURUSD. Notowania są bliskie wybicia ostatniej strefy wsparcia. Tym samym czekamy na wygenerowanie sygnału spadkowego z pierwszy targetem na mierzeniu 50%. Wyznaczona strefa docelowa odnosi się do wyceny 1,0636.

Leave A Reply

Your email address will not be published.