Forex Trading Library

Jak duża będzie ta korekta?

0 88

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz ze startem bieżącego tygodnia. Wtedy to kurs Ujka wystartował z wyraźnym ruchem wzrostowym. Tendencja ta kontynuowana jest przez cały tydzień, a na szczególną uwagę zasługuje dynamika rynkowa.

USDJPY M30

Czekając na możliwość podłączenia się do trendu, możemy wyznaczyć schemat korekcyjnym ze strefą popytową. Tym samym otrzymujemy zielony poziom wsparcia, który odnosi się do wyceny 151,05. Istotnym potwierdzeniem dla zaprezentowanego schematu jest oczywiści biegunowość.

Leave A Reply

Your email address will not be published.