Forex Trading Library

Złoto w kluczowej strefie podażowej

0 75

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. W ramach tych spadków rynek osiągnął swoje minimum w okolicy 1810 dolarów za uncję.

GOLD D1

Obecnie obserwujemy bardzo ciekawa sytuację. Kurs złota pozostaje w kluczowej strefie podażowej. Mamy tutaj układ z mierzenie Fibonacciego 61,8% po cenie 1970 – 1980 dolarów za uncję. Warto zwrócić uwagę jak zamkną się najbliższe świece sesyjne. Na tą chwilę brak jest wystarczających przesłanek do zajęcia pozycji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.