Forex Trading Library

Czy EURUSD obroni to wsparcie?

0 81

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołków cenowych w okolicy kursu 1,0500. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku europejskiej waluty i przyczynił się do odreagowania na północ.

EURUSD H1

Obecnie notowania wypełniają scenariusz z porannego przeglądu technicznego. Mamy tutaj poziom popytowy, który bazuje na mierzeniu FE100. Odnosimy się do wyceny 1,0615. Dodatkowym potwierdzeniem jest tutaj na pewno biegunowość oraz poprzedni strzał popytowy w tym rejonie. Warto zwrócić uwagę na kształt najbliższych formacji świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.