Forex Trading Library

Decydujące momenty na GBPUSD

0 15

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,3140. Po tym fakcie kapitał dynamicznie popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tendencja ta w tym tempie utrzymywała się przez kolejne trzy tygodnie.

GBPUSD H4

Obecnie notowania testują kluczową strefę podażową. Jest to poziom oparty na silnej biegunowości tego obszaru. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,2625. Poglądowo prowadzimy też linię trendu spadkowego, która może mieć znaczenie w nieco dalszej przyszłości.

Leave A Reply

Your email address will not be published.