Forex Trading Library

Czy to już szczyt na USDJPY?

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Tendencja ta utrzymuje się na parze walutowej USDJPY w zasadzie od początku bieżącego roku.

USDJPY H4

Obecnie rynek osiąga zewnętrzne mierzenie Fibonacciego 127,2%. Jest to pułap, który stanowi wyraźny opór dla notowań. Po pierwszej reakcji czekamy teraz na retest technicznego obszaru. Elementem uzupełniającym jest tutaj linia trendu wzrostowego. Wskazuje ona panujące zaangażowanie strony popytowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.