Forex Trading Library

USDJPY z sygnałem spadkowym

0 52

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 340 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po okrągłym kursie 133,00. Druga połowa ubiegłego tygodnia była jednak wyjątkowo pesymistyczna dla amerykańskiego dolara. Wartość USD spadała do większości głównych walut.

USDJPY M30

Obecnie notowania osiągają strefę podażową na wysokości mierzenia 61,8% fibo. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 131,70. Tam też należy upatrywać podażowych formacji świecowych, które będą potwierdzeniem dla scenariusza spadkowego. Patrząc na wyhamowanie rynku przed otwarciem sesji amerykańskiej, istnieje coraz większe prawdopodobieństwo większej korekty spadkowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.