Forex Trading Library

Rozgrywamy otwarcie na EURUSD

0 58

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0930. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tym samym pojawiło się minimum po cenie 1,0710 w piątkowe południe.

EURUSD M30

Obecne odreagowanie osiąga barierę mierzenia Fibonacciego 61,8%. Jest to strefa podażowa, która odnosi się do wyceny 1,0847. Warto zaobserwować jaki kształt będą nabierać najnowsze formacje świecowe na wykresie 30-minutowym. Możemy zobaczyć tam potwierdzenie dla krótkiej pozycji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.