Forex Trading Library

Trwa korekta na GBPUSD

0 54

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,2175. Przede wszystkim sesja była okresem, w którym rynek wygenerował dynamiczne wzrosty. Pozwala to zakładać scenariusze pod kontynuację tego trendu.

GBPUSD M30

W ramach pomiaru FE100 jesteśmy w stanie wyznaczyć poziom popytowy. Jest to zaznaczony na zielono obszar techniczny po kursie 1,2265. Patrząc na dynamikę spadków po godzinie 11, notowania powinny osiągnąć wyznaczony poziom wsparcia w okolicach otwarcia sesji amerykańskiej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.