Forex Trading Library

Sygnał na głównej parze walutowej

0 45

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1030. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Przez cały luty obserwowaliśmy dynamiczne spadki na wykresie głównej pary walutowej.

EURUSD H4

Obecnie notowania testują głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo. Jest to tym samym poziom podażowy po cenie 1,0925. Warto zwrócić uwagę na zamknięcie czterogodzinowej formacji świecowej, która na tą chwilę potwierdza zaangażowanie sprzedającym w tym rejonie technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.