Forex Trading Library

Szybkie rozegranie EURUSD

0 47

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 230 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po okrągłym kursie 1,0800. Kolejne godziny upłynęły pod znakiem silnego umocnienia europejskiej waluty. Rynek wyznaczył wierzchołek ponad barierą 1,1000.

EURUSD M30

Obecnie rynek testuje strefę popytową, która bazuje na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Jest to wsparcie po kursie 1,0890. Czekamy na dodatkowe potwierdzenia w postaci technicznych formacji świecowych. Z uwagi na dużą dynamikę rynkową, interwałem decyzyjnym może być interwał 15-minutowy, a nawet 5-minutowy.

Leave A Reply

Your email address will not be published.