Forex Trading Library

Dynamiczna korekta na EURUSD

0 91

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0480. Od drugiego tygodnia stycznia, tendencja rynkowa na głównej parze walutowej uległa zmianie.

EURUSD H4

Obecna korekta jest już dość głęboka i bardzo dynamiczna. Fala wzrostowa, która budowana była przez kilkanaście sesji, została w dużej mierze zniesiona w przeciągu trzech sesji. Notowania zbliżają się do strefy popytowej, która bazuje na mierzeniu Fibonacciego 61,8%. Jest to poziom wsparcia odnoszący się do wartości 1,0690.

Leave A Reply

Your email address will not be published.