Forex Trading Library

USDJPY testuje techniczny poziom

0 62

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USJDPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 360 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się trwającym trendem wzrostowym. Był to okres, w którym na wartości zyskiwał amerykański dolar, a jednym tracących był japoński jen.

USDJPY H1

Środowe popołudnie przynosi ciekawy moment techniczny. Rynek zaczyna testować strefę FE100, która oparta jest na korekcie pędzącej. Poziom wsparcia odnosi się do kursu 129,53. Aktualnie liczymy na oznaki popytu w postaci formacji świecowych z długimi dolnymi cieniami. Schemat najlepiej obserwować i analizować z perspektywy interwału 1-godzinowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.