Forex Trading Library

Gdzie znajduje się najbliższe wsparcie na GBPUSD?

0 90

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,1840. Kolejne dni upłynęły pod znakiem słabości amerykańskiego dolara. USD tracił w tym czasie do brytyjskiego funta, ale również wielu innych walut.

GBPUSD H2

Obecnie pojawia się układ korekcyjny, którego zakończenie wypada w silnej strefie technicznej. Mamy tutaj bowiem poziom popytowy, który bazuje na biegunowości. Precyzyjne potwierdzenie w postaci mierzenia FE100 składa się na atrakcyjny poziom wsparcia. Analizowany obszar odnosi się do kursu 1,2290.

Leave A Reply

Your email address will not be published.