Forex Trading Library

Podwójna strefa na USDJPY

0 41

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 131,50. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku japońskiego jena. Tym samym notowania wygenerowały dynamiczny swing spadkowy z minimum po cenie 127,50.

USDJPY M30

Obecnie powstaje scenariusz techniczny, który wyznacza nam strefę oporu na USDJPY. Analizowany obszar opiera się na dwóch składowych. Pierwszy z nich to pomiar Fibonacciego 38,2% po cenie 129,15. Drugim potwierdzeniem jest schemat korekcyjny OneToOne, który pokrywa nam się ze wspomnianym fibo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.