Forex Trading Library

Czy ten poziom zostanie wybity?

0 68

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilkunastu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 400 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0480. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Tendencja ta utrzymała się przez kolejne kilka sesji giełdowych.

EURUSD H1

Obecnie rynek po raz kolejny testuje barierę górnego ograniczenia. Jest to strefa stanowiąca silne wsparcie dla notowań od kilku sesji. Odnosimy się tutaj do wyceny 1,0875. Z każdym kolejnym podejściem zwiększa się jednak prawdopodobieństwo wybicia górą. Poziom wsparcia to obecnie pułap współczynnika Fibonacciego 38,2% po cenie 1,0725.

Leave A Reply

Your email address will not be published.