Forex Trading Library

Edek broni szerokiego oporu

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 300 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od swingu spadkowego, który stanowił korektę spadkową w szerokim trendzie. Wraz z końcówką ubiegłego tygodnia rynek dynamicznie odreagował na północ.

EURUSD H1

Obecnie testujemy barierę podażową, która znajduje potwierdzenie na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Jest to szeroki poziom oporu, widoczny doskonale na wyższych interwałach czasowych. Odnosimy się tutaj do wyceny w okolicy 1,0780. Tam też upatrujemy okazji pod zajmowanie pozycji krótkich. Istotnym elementem będą z pewnością formacje świecowe na analizowanym obszarze.

Leave A Reply

Your email address will not be published.