Forex Trading Library

Czy to wsparcie zostanie utrzymane?

0 96

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 530 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 129,50. Druga część tygodnia przyniosła jednak zmianę tendencji, a kurs USDJPY powędrował dynamicznie na północ.

USDJPY H1

Obecnie obserwujemy trzecie podejście do strefy popytowej. Warto teraz założyć wyjście dołem i realizację scenariusza harmonicznego. Docelowo poziomy techniczne opierają się na głębokich mierzeniach wewnętrznych 78,6% oraz 88,6%. Są to odpowiednio poziomy cenowe 130,60 oraz 130,10. Warto też rozważyć pozycje krótkie po zanegowaniu testowanego obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.