Forex Trading Library

Zewnętrzne wsparcie na EURUSD

0 87

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od fali wzrostowej, na której budowana będzie analiza techniczna. Po wyznaczeniu wierzchołka rynek obrał kierunek spadkowy. Jest to tym samym okres umacniania się amerykańskiego dolara w stosunku do euro.

EURUSD M30

Listopad kończymy pierwszą reakcją na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Analizowane wsparcie odnosi się do kursu 1,0295. Jest to aktualnie poziom, do którego będziemy się odnosić w kolejnych godzinach i na otwarciu nowego miesiąca. Istnieje bowiem szansa na retest i powtórne rozegranie strefy popytowej.

Leave A Reply

Your email address will not be published.