Forex Trading Library

Zasięg korekty na USDPLN

0 106

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 6000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 5,0600. Był to jednocześnie okres rekordowej wyceny amerykańskiego dolara w stosunku do polskiej waluty. W tym okresie wartość USD była wyjątkowo silna w stosunku do zdecydowanej większości walut.

USDPLN D1

Obecnie liczymy na większa korektę wzrostową. Do wyznaczenia jej zasięgu możemy wykorzystać ostatnie spadki średnioterminowe. Dokonując pomiaru bierzemy pod uwagę współczynniku Fibonacciego 38,2%. Dodatkowe potwierdzenie stanowi mierzenie FE100, które odzwierciedla największą dotychczas korektę wzrostową w trendzie spadkowym. Wyznaczony poziom oporu to okrągły kurs 4,7000.

Leave A Reply

Your email address will not be published.